Logowanie
Nazwa użytkownika lub e-mail
Hasło*
Zapamietaj mnie?
Zaloguj
Rejestracja

APLIKACJA „ZASIĘGI PRO”

Aplikacja pozwala na projektowanie rozmieszczenia syren elektronicznych dużej mocy w systemach alarmowania i powiadamiania ludności. Umieszczając wybrane rodzaje syren na mapie można w łatwy sposób sprawdzić skuteczność pokrycia zasięgiem akustycznym terenu. Aplikacja wizualizuje szacunkowy zasięg słyszalności syren biorąc pod uwagę takie parametry jak moc syreny, kierunkowość zamontowanych głośników, rodzaj pobliskiej zabudowy, hałas otoczenia, itp.

OBSŁUGA APLIKACJI

Ekran podzielony jest na 3 części: lewy panel, prawy panel oraz mapa (umieszczona pośrodku). Dodatkowo prawy panel posiada wzdłuż swojego brzegu przyciski funkcyjne, które zmieniają funkcje i dane wyświetlane w prawym panelu. Panele można wysuwać i ukrywać za pomocą przycisków strzałek na ich brzegach. Mapę można przesuwać za pomocą przytrzymania klawisza myszy oraz przybliżać i oddalać za pomocą kółka myszy. Dodatkowo w jej górnej części widnieje wybór widoku mapy: mapa zwykła, mapa zwykła z ukształtowaniem terenu, widok satelitarny, widok satelitarny z etykietami miejsc.

LEWY PANEL

Rozpoczynając pracę pierwszy raz proponujemy zarejestrować się używając przycisku Rejestracja w lewym panelu. Rejestracja pozwala m.in. na zapisywanie własnych projektów oraz późniejsze ich wczytywanie. W lewym panelu po zalogowaniu widnieje informacja o zalogowanym użytkowniku oraz lista zapisanych projektów. Dostępne są również opcje:

 • Wyloguj – wylogowuje użytkownika
 • Nowy – tworzy nowy projekt
 • Wczytaj – wczytuje projekt wskazany na liście powyżej
 • Usuń – usuwa projekt wskazany na liście powyżej
 • Zapisz – zapisuje projekt pod nazwą wskazaną powyżej
W dolnej części panelu widnieje ikona Pomocy oraz ikona zmiany języka.

PRAWY PANEL I PRZYCISKI FUNKCYJNE

Z głównych funkcji programu korzysta się poprzez wybranie jednego z przycisków funkcyjnych umieszczonych wzdłuż prawego panelu. Po wybraniu interesującej nas funkcji i rozwinięciu panelu ukażą się dodatkowe opcje i parametry dotyczące danej funkcji.

DODAWANIE/EDYTOWANIE SYREN

W celu dodania syreny należy wybrać przycisk „Dodawanie syreny” i rozwinąć prawy panel. Przed dodaniem syreny na mapie należy uzupełnić jej parametry: 1. Parametry opisowe (opcjonalne): • Nazwa – nazwa syreny • Opis – tekstowy opis syreny • Adres – opisowy adres wskazujący lokalizację syreny • Pozycja – współrzędne umiejscowienia syreny (uzupełnia się automatycznie po dodaniu syreny na mapie) 2. Parametry techniczne syreny: • Wysokość budynków – średnia wysokość zabudowy w okolicy syreny, pozwalająca na automatyczne określenie współczynnika tłumienia dźwięku; parametr ten można wpisywać ręcznie (w metrach) lub ustalać za pomocą suwaka • Azymut – kierunek ustawienia syreny określany w stopniach 0-359 (0 st. – północ), który ma największe znaczenie przy charakterystyce 1-kierunkowej (0°) oraz 2-kierunkowej (180°) • Charakterystyka – określa sposób ukierunkowania głośników: 0° – wszystkie głośniki skierowane w jednym kierunku, 180° – głośniki skierowane przeciwstawnie, w dwóch kierunkach, 360° – głośniki zamocowane dookólnie • Wybierz syrenę – najważniejszy parametr określający model syreny oraz jednocześnie jej moc Po określeniu powyższych parametrów można dodać syrenę klikając myszą na mapie w wybranym miejscu. Każde kolejne kliknięcie dodaje na mapie nową syrenę o tych samych parametrach. Syreny umieszczone na mapie można edytować: 1. Aby edytować parametry syreny należy ją zaznaczyć poprzez kliknięcie na niej myszą. Po zmianie wybranych parametrów w prawym panelu należy potwierdzić zmiany przyciskiem „Zatwierdź zmiany”. 2. Syrenę można przemieszczać na mapie przytrzymując przycisk myszy. 3. Wokół środka umiejscowienia syreny widnieje okrąg ze strzałką. Strzałka wskazuje ukierunkowanie syreny (jej azymut). Ukierunkowanie można zmieniać przeciągając myszą z przytrzymanym klawiszem po okręgu. 4. Syrenę można usunąć poprzez zaznaczenie jej (kliknięcie na niej myszą) i kliknięcie przycisku „Usuń urządzenie” (w prawym panelu).

DODAWANIE PUNKTU POMIAROWEGO

DODAWANIE ZAGROŻONEGO OBSZARU

DODAWANIE OBSZARU HAŁASU

SZUKAJ MIEJSCA

Kliknięcie funkcji wyświetla okienko wyszukiwania. Po wpisaniu interesującej nas frazy (miejsce geograficzne lub nazwa) należy wcisnąć Enter lub przycisk z ikoną lupy aby wyszukać interesujące nas miejsce.

ZMIERZ ODLEGŁOŚĆ

Funkcja pozwala zmierzyć odległość na mapie w linii prostej. Po jej wybraniu należy za pomocą kliknięcia wskazać na mapie punkt początkowy oraz punkt końcowy. Na mapie wyświetli się symboliczna miarka zaś zmierzona odległość widnieje obok przycisku funkcyjnego „Zmierz odległość”. Punkty początkowy i końcowy można przesuwać za pomocą myszy. Aby wyłączyć funkcję pomiaru należy ponownie kliknąć przycisk „Zmierz odległość” lub dowolny inny przycisk funkcyjny.

COFNIJ

Przycisk „Cofnij” cofa ostatnio wykonaną na mapie akcję.

USUŃ

Funkcja pozwala na usuwanie wielu elementów znajdujących się na mapie. W prawym panelu dostępne są opcje: usuń wszystko, usuń syreny, usuń punkty pomiarowe, usuń zagrożone obszary oraz usuń obszary hałasu.

DO WYDRUKU

Funkcja otwiera nowe okno zawierające widok do wydruku. Widok obejmuje mapę z umieszczonymi na niej obiektami oraz listę syren, punktów pomiaru hałasu, zagrożonych obszarów i obszarów hałasu. Aby rozpocząć drukowanie należy wybrać opcję drukowania zawartą w przeglądarce internetowej.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Funkcja służy do przesłania zapytania technicznego lub handlowego wraz z załączonym projektem bezpośrednio do producenta.

collapse
0 m
URZĄDZENIE OSTRZEGAWCZE
Nazwa

Opis

Adres

Pozycja
Azymut

Charakterystyka
Wysokość budynków(przeszkód):

  Wybierz syrenę

 • DSE-300S
 • DSE-600S
 • DSE-900S
 • DSE-1200S
 • DSE-1800S
 • DSE-2400S
Zatwierdź zmiany
Usuń urządzenie

PUNKT POMIAROWY HAŁASU
Nazwa

Opis

Poziom hałasu [dB]

Pozycja
Zatwierdź zmiany
Usuń punkt

ZAGROŻONY OBSZAR
Nazwa

Opis

Pozycja
Zatwierdź zmiany
Edytuj obszaar
Usuń obszar

OBSZAR HAŁASU
Nazwa

Opis

Poziom hałasu [dB]

Zatwierdź zmiany
Edytuj obszaar
Usuń obszar

Usuń wszystko
Usuń syreny
Usuń punkt
Usuń zagrożone obszary
Usuń obszary hałasu

Stwórz nowe konto

Użyj formularza poniżej do stworzenia nowego konta.

Hasło musi mieć miniumum 6 znaków.

Informacje
Nazwa użytkownika*
Adres e-mail*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię i nazwisko
Nazwa firmy/instytucji
Miejscowość
Województwo
Telefon kontaktowy

Rejestracja

Wyślij zapytanie
Wyślij
Pokaż/ukryj ikony

Wygeneruj odnośnik(tylko do odczytu) do projektu
expand